O KONGRESIE

Badania pokazują, że coraz częściej zwracamy uwagę na kraj pochodzenia produktu, który kupujemy.

W przypadku owoców, warzyw czy nabiału trend jest oczywisty – wartość i jakość polskich produktów jest znana na całym świecie i to od dawna. Swoją renomę mają także polskie produkty bankowe czy ubezpieczeniowe.

Jednak w przypadku elektroniki klienci wybierają produkty chińskie lub amerykańskie – to szansa dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą zdobyć zaufanie polskich klientów i stworzyć markę, która będzie wybierana przez Polaków.

Powyższe trendy konsumenckie powinny zachęcić przedsiębiorców, do jasnego przekazu – jesteśmy polską firmą, oferujemy polskie produkty.

Dlatego właśnie organizujemy Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego – miejsce spotkania się osób, dla których Polska i jej wymiar ekonomiczny ma znaczenie. Ponadto Kongres będzie pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu – idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i polski biznes. Kongres dotyczyć będzie zatem nie tylko spraw istotnych dla samego biznesu, ale ważnych dla całego ekosystemu patriotyzmu ekonomicznego.

Spotkanie dotyczy wyłącznie polskiego biznesu. Zatem, w przeciwieństwie do innych forów ekonomicznych, po pierwsze, wykraczamy poza sam biznes i myślimy całościowo (polski biznes plus otoczenie), po drugie, interesuje nas wyłącznie POLSKI biznes, nie ekonomia w ogóle.
Dlatego jeżeli jesteś przedstawicielem polskiego przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej zajmującej się promocją polskiego biznesu i idei patriotycznych w gospodarce, należysz do firmy zrzeszonych w programie Polskiego Śladu, lub po prostu idea patriotyzmu konsumenckiego jest dla ciebie ważna – weź udział w jedynym takim wydarzeniu w Polsce!

Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

10 listopada 2021 – EDYCJA JESIENNA OFFLINE

MISJA

Metodologia

Wspieranie patriotyzmu konsumenckiego oparte na metodologii, dr Joanny Szalachy-Jarmużek z Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

Miejsce spotkania, dyskusji i łączenia największych i najmniejszych polskich firm i przedsiębiorców.

Projekt „Polski Ślad”

Skierowany do przedsiębiorców i konsumentów – sobie za cel promocję i wspieranie prawdziwie polskich firm, które płacą podatki w Polsce i są niezależne od obcych kapitałów.

PANEL HISTORYCZNY – Goście specjalni

 

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.

Historyk, publicysta, od 2006 roku dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Premiera i szef gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był współtwórcą i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Jest m.in. członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przewodniczącym Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Współredaktor (z T. Mertą) „Pamięć i odpowiedzialność” (2005), „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości” (2014). Autor licznych artykułów w pracach zbiorowych oraz w czasopismach, w tym „Nowe Książki”, „Rzeczpospolita”, „Rzeczy wspólne”, „Teologia Polityczna”, „Więź”.

Lena Dąbkowska; dyrektor Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Muzealnik, absolwentka Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Od IX 2020 r. jest Dyrektorem Muzeum Gazowni Warszawskiej przy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

W latach 2013-2020 była Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w Muzeum Historii Polski, organizowała m. in. wystawy: Portrety Smoleńskie; Kościuszko- Człowiek Idei; współpracowała przy tworzeniu Memoriału Generała MAczka w Bredzie.

Była Posłem na Sejm RP VI kadencji, członkiem delegeacji polskiej do Rady Europy, m.in. podkomisji do spraw muzeów i nagrodyRady Europy dla Muzeów.

Od 2005-2007 r. była podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, odpowiadała za kulturę, dziedzictwo narodowe i naukę.

Współtworzyła w latach 2003-2004 Muzeum Powstania Warszawskiego. Wcześniej kierowała pierwszymi projektami Instytutu Adama Mickiewicza.

W 200 roku była doradcą Ministra Kultury i Dzidzictwa Narodowego.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrną Gloria Artis Zasłużony Kulturze.

 

prof. Michał Kopczyński, historyk gospodarki, redaktor naczelny miesięcznika „Mówią Wieki”.

Historyk, profesor dr hab., pracownik Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią gospodarczą, demografią historyczną i historią techniki. Napisał m.in. „Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej (2009), Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich (2018).

Temat panelu: Czy biznes potrzebuje historii?

Cel panelu:

Proponowany temat może wydawać się nieco ekscentryczny, bo wszelka działalność biznesowa odbywa się w teraźniejszości, a planami wybiega w przyszłość. Tym niemniej także w tej dziedzinie duże znaczenie odgrywają takie kategorie jak tradycja, doświadczenie, pamięć instytucjonalna, wzorce i inspiracje. Te zaś należą do historii, bo określa je to, co już się wydarzyło.

          Celem panelu jest więc odpowiedź na pytanie czy, albo wprost dlaczego historia potrzebna jest biznesowi. Co konkretnie z doświadczeń historycznych może być potrzebne w budowaniu przedsięwzięć gospodarczych? Czy historia jest źródłem pewnego kapitału doświadczeń, inspiracji, wzorców? Czy umacnia ciągłość biznesu i ułatwia jego planowanie? A może sama jest produktem, który kreuje własny, specyficzny rynek i walutę?

          Jak więc opowiadać historię współczesnym przedsiębiorcom? Jak opowiedzieć o doświadczeniach poprzednich epok, żeby zainspirować i wskazać drogę w przyszłość? To właśnie zadanie, z którym zmierzą się paneliści.

Program panelu:

1. Historia gospodarcza Polski.

Czy Polska gospodarka ma jakąś specyfikę, ukształtowaną przez historię; jakieś specyficzne uwarunkowania historyczne?

2. Czy biznesowi potrzebna jest historia?

Historia to zawsze jakaś kontynuacja. Jakie znaczenie ma ciągłość, dziedziczność, rodzinność? Czy w Polsce były wielkie „dynastie” biznesowe? Czy można je budować dziś i w przyszłości? Czy dziedziczyć można tylko własność, czy ważne jest także dziedziczenie wzorców, dobrych zwyczajów, kultury organizacyjnej?

3. Czy historia może być produktem?

Rynek kultury jako rynek komercyjny; czas i uwaga jako współczesna waluta. Jak „sprzedać” historię, czyli o współpracy placówek kultury z biznesem. Jakie są granice komercjalizacji?

Polityka historyczna a biznes – jak motywować, inspirować, uczyć przez historię? Co w tej dziedzinie mają do zaproponowania instytucje kultury, muzea, uczelnie?

Temat panelu: Zaawansowane technologie w Polsce? Dlaczego nie!

Od typowej firmy handlowej, zajmującej się drukiem 3D, do rozwijającego się w zawrotnym tempie przedsiębiorstwa badawczo-rozwojowego, będącego krajowym ekspertem od technologii addytywnych, projektów hardware w zakresie budowy maszyn specjalistycznych i centrum usługowego, realizującego projekty, których ze względu na stopień skomplikowania nie podejmuje się konkurencja. Taką drogę przeszła firma Sygnis New Technologies pod wodzą Andrzeja Burgs, fizyka – biznesmena, dla którego zawodowym motto jest „szybko albo wcale!”.

Zasady szybkiego prototypowania przeniósł na sposób zarządzania firmą i projektami. Dzięki temu, od 2017 roku Sygnis urosło z 8 do prawie 60 pracowników, zlokalizowane jest już nie w jednej, ale w pięciu miejscach w Polsce, a w ramach dofinansowania pozyskało ponad 21 mln PLN na projekty B+R. Firma jest na ostatniej prostej przed wejściem na giełdę NewConnect, a Andrzej Burgs, konsekwentnie budujący swój wizerunek medialny, jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów technologii addytywnych, nowych technologii i Przemysłu 4.0 w Polsce.

Podczas swojej prelekcji, Andrzej Burgs opowie o kulisach rozwoju firmy, wprowadzonych przez siebie zasadach kultury, które pozwoliły stworzyć zgrany, interdyscyplinarny zespół specjalistów, a także o wadach i zaletach prowadzenia firmy o zakresie badawczo-rozwojowym w Polsce.

WYBIERZ BILET

BILET TB

 

BILET GOŚCINNY

 

PAKIET TB

 

PAKIET GOŚCINNY

 

PRELEGENCI

Temat prezentacji:  Realizacja strategii sprzedaży omnichannel w firmie FaleLokiKoki z wykorzystaniem systemu ONe B2B Commerc.

Zaletą pracy na stanowisku managera jest umiejętność wykorzystania mojego potencjału, wiedzy i zaangażowania do wykonywania powierzonych mi zadań.

Jako brand manager swoje działania opiera na analizie sprzedaży danych oraz badaniu zależności pomiędzy różnymi zmiennymi, na podstawie których podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem marki.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, kreatywności i motywacji do osiągania najlepszych wyników ma praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania marką. Dzięki wiedzy teoretycznej oraz współpracy z grupą kompetentnych i zaangażowanych osób udało nam się stworzyć markę będącą liderem na rynku. Konsekwencja, kreatywność, proste i przejrzyste zasady pracy dały mu możliwość szerokiego rozwoju własnej osobowości i postawy zawodowej.

Temat prezentacji:  Dlaczego kryzys może być szansą dla naszego biznesu i co zrobić, by tak się stało? Prelekcja w oparciu o nauki płynące ze Starego Testamentu, szczupłe myślenie i doświadczenia firm z czasów pandemii.

  • Przedsiębiorca, ekspert lean management i kaizen, trener biznesu i coach z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy na wszystkich szczeblach projektów doradczych: od analityka poprzez project manager’a do partnera wspierającego biznesy Klientów. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany praktyk TRIZ (metoda wdrażania innowacyjnych rozwiązań).
    ▪ Zawodowo prowadzi projekty strategiczne i operacyjne zwiększające efektywność firm w kilkudziesięciu różnych obszarach i branżach. Doradza firmom polskim i zagranicznym – od mikroprzedsiębiorstw, poprzez firmy rodzinne, aż po korporacje notowane na liście Fortune 500. Pracował m.in. dla: Asseco, Cemex, FM Logistic, Generali, Hertz, Ikea, Lotos, PZU, Medicover, Nowy Styl Group, Sanofi, Stock.
    ▪ Wspiera organizacje w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia, wykorzystując m.in. metodykę lean management i filozofię kaizen. Doświadczenie zdobywał w obszarach opracowywania i wdrażania strategii, tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych, audytów efektywnościowych, zarzadzania zmianą oraz benchmarkingu.
    ▪ Jest współzałożycielem firmy Kaizendo, twórcą Instytutu Efektywności Zarządzania, wspólnikiem w Pracowni Synergii, prelegentem Tato.net oraz aktywnie działa w organizacjach networkingowych dla przedsiębiorców.
    ▪ Od wielu lat doskonali również samego siebie biorąc udział w szkoleniach i programach na topowych uczelniach na świecie (m.in. HEC Paris, IESE, Wharton) i regularnie wdrażając zdobytą wiedzę do swojej praktyki.

Temat prezentacji: Jak potroić zespół i przychody w rok, w czasie Pandemii i nie zwariować. Spowiedź praktyka.

Prezes i założyciel agencji reklamy internetowej – www.webmetro.pl Dawid od 12 lat koordynuje kampanie reklamowe i jako praktyk zarządził budżetami o wartości 32 mln zł na kampanie z ponad 80 branż.  Do klientów należą m.in iRobot, Indigo Nails, Evenea, Wolves Summit, Moniter, Towarzystwa Biznesowe SA, Seko SA, Baked Games SA, Kawiarz SA.
Dawid jest również wykładowcą projektowania stron internetowych na uniwersytecie SWPS w Sopocie. 

Adrian Hrehorowicz

ONe B2B

 Prowadzenie panelu na temat cyfryzacji przedsiębiorstw.

Członek Zarządu oraz osoba odpowiedzialna za technologię w firmie ONe Company sp. z o.o. Product Owner i główny architekt platformy B2B ONe. Jako Partner w firmie Allwins sp. z o.o. pomaga firmom sektora B2B w prowadzeniu ich działalności z wykorzystaniem technologii jako elementu przewagi konkurencyjnej. Zarządza projektami transformacji cyfrowej.

Jako Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii w firmie TIM S.A. inspirował, kreował i koordynował procesy wdrażania nowych technologii oraz był odpowiedzialny za projekt, wdrożenie, utrzymanie, rozwój oraz optymalizację platformy B2B tim.pl. W NEO24 osoba odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie nowych systemów intranetowych. Od początku swojej kariery zwiany z handlem e-commerce.

Analityk, strateg i wizjoner. Praktyk, który skutecznie przekłada najnowsze rozwiązania IT na potrzeby biznesowe. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Marcin Gocha

Grupa Moda S.A.

Wprowadzenie do panelu na temat cyfryzacji przedsiębiorstw.

22 letnie doświadczenie w kreowaniu i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w branży marketingowo-reklamowej, 20 letnie doświadczenie w tworzeniu narzędzi stosowanych w internecie (programy lojalnościowe, systemy b2b, systemy zarządzania, systemy sprzedaży). 5 letnie, bezpośrednie doświadczenie w budowaniu współpracy pomiędzy uczestnikami rynku modowego.

Działalność edukacyjna, networkingowa. Organizacja grupy przedsiębiorców o określonych wartościach, podnoszenie ich kwalifikacji przez cykliczne spotkania z mentorami odnoszącymi wielomilionowe sukcesy, szkolenia podnoszące kwalifikacje organizacyjne, zwiększające świadomość mechanizmów gospodarczych, a przede wszystkim budowa relacji pozwalających z zaangażowaniem funkcjonować w świecie biznesu.

 

Temat prezentacji: Realizacja strategii sprzedaży omnichannel w firmie FaleLokiKoki z wykorzystaniem systemu ONe B2B Commerce.

Dyrektor Operacyjny, członek zarządu firmy Polwell sp. z o.o., właściciela marki Fale Loki Koki w Polsce. Ma świadomość całościowego podejścia do biznesu. Doświadczenie zdobywał zarówno w branżach produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych.

Jest przekonany, że technologia stymuluje rozwój organizacji. Jako osoba zaangażowana w rozwój spółki czynnie uczestniczy i prowadzi projekty na styku działalności biznesu i IT. Wdraża systemy wspierające zarządzanie oraz usprawniające procesy operacyjne. Projektuje funkcjonalność, wdraża i rozwija systemy klasy ERP, WMS, PIM, prowadzi projekty e-commerce.

Swoje kompetencje zawodowe potwierdza certyfikacją na światowym poziomie.

Jest członkiem zarówno amerykańskiego stowarzyszenia zarządzania operacyjnego APICS, posiada certyfikat CPIM oraz europejskiego stowarzyszenia logistycznego, posiada certyfikat ELA.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomia oraz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

 

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu Morison Finansista Audit sp. z o.o.

https://rewit.pl/

Temat prezentacji: Razem możemy więcej. Jak w pandemii stworzyliśmy dziesiątą firmę w branży.

Prezes Zarządu Morison Finansista Audit sp. z o.o. od 2022 już jako Moore Polska sp. z o.o.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu grupy spółek doradczych Morison Finansista, należącej do międzynarodowego stowarzyszenia Morison Ksi.

W 2021 r. razem z Piotrem Witkiem z Moore Rewit przeprowadziła połączenie obu spółek: Morison Finansista i Moore Rewit.

Biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek rad nadzorczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według MSSF (w tym spółek giełdowych) oraz ustawy o rachunkowości, doradztwie w procesie fuzji i przejęć, przekształceń, podziałów oraz wnoszenia aportów, przygotowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych, przeprowadzania analiz ekonomiczno – finansowych, wycen przedsiębiorstw i udziałów, znaków towarowych i praw autorskich.

  • Koordynuje prace zespołów rewizyjnych i zajmuje się kontrolą jakości prac biegłych rewidentów.

Posiada duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

 

Robert Lipiński

Spinme.io

Temat prezentacji: Sprzedaż w kryzysie? Nic prostrzego!

Nie trener sprzedaży –  raczej twardo stąpający po ziemi pragmatyk i sprawdzony w boju rzemieślnik. Entuzjasta efektywnej sprzedaży opartej na budowaniu wartości i zaufania oraz produktywności osobistej. Coach utrwalania dobrych nawyków sprzedażowych, mentor, konsultant, sapringpartner biznesowy. Właściciel firmy konsultingowej oraz udziałowiec w kilku rentownych spółkach. Pomysłodawca i twórca spinme narzędzia wspierającego kształtowanie dobrych nawyków, produktywność osobistą i efektywność biznesową, które powstało dla myślących nieszablonowo właścicielach firm, freelancerów, menedżerów oraz sprzedawcach. Autor książki „Przestań wreszcie sprzedawać”.

Jan Rafael Lupomesky

Senior Talent Solutions Partner

Temat prezentacji: Dlaczego Czech może zakochać się w Polsce i robić tu biznes?

Za pośrednictwem AMS wspiera jako Konsultant Koch Industries. Koch Industries, Inc. to amerykańska międzynarodowa korporacja z siedzibą w Wichita w stanie Kansas. Jej spółki zależne zajmują się produkcją, rafinacją i dystrybucją ropy naftowej, chemikaliów, energii, włókien, półproduktów i polimerów, minerałów, nawozów, celulozy i papieru, sprzętu technologii chemicznej, hodowli, finansów, handlu towarami i inwestowania. Koch jest właścicielem Invista, Georgia-Pacific, Molex, Flint Hills Resources, Koch Pipeline, Koch Fertilizer, Koch Minerals, Matador Cattle Company i Guardian Industries. Firma zatrudnia 120 000 osób w 60 krajach, a około połowa jej działalności znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Maciej Rymwid Słęcki

Muzeum Historii Polski

Panel historyczny – Moderator 

Politolog i socjolog. Ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie studia podyplomowe z socjologii w Collegium Civitas. W Instytucie Studiów Politycznych PAN obronił pracę doktorską pt.: Narodowy konserwatyzm. Działalność i myśl polityczna polskich ugrupowań narodowo-konserwatywnych w latach 1918-1928.

Przez wiele lat był wykładowcą Collegium Civitas. Pracował też na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej, a następnie jako menedżer w branży reklamowej.

Naukowo specjalizuje się w historii polskiej myśli politycznej (szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej), a także w zagadnieniach filozofii polityki, przywództwa i marketingu politycznego. Autor kilkunastu artykułów politologicznych, współredaktor książek: Autorytaryzmy iberyjskie  ̶  Hiszpania Franco i Portugalia Salazara, Warszawa 2010 oraz Franco i Salazar. Dyktatorzy europejscy, Warszawa 2012.

Interesuje się polityką historyczną, edukacją muzealną, a także historią filozofii średniowiecznej. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.

 

Andrzej Burgs

Założyciel, Prezes i CEO Sygnis New Technologies

https://sygnis.pl/

Temat prezentacji: Zaawansowane technologie w Polsce? Dlaczego nie!

Dostarczając najnowocześniejsze technologie polskim firmom i instytutom naukowym, Andrzej Burgs stworzył jedyną w swoim rodzaju grupę technologiczną złożoną z najlepszych specjalistów Przemysłu 4.0, naukowców, inżynierów i projektantów. Zespół, napędzany unikatowymi projektami badawczo-rozwojowymi i dynamicznymi zmianami w krajobrazie biznesowym, czerpie z metod szybkiego prototypowania i wykorzystuje je do zarządzania organizacją. Andrzej Burgs, fizyk-biznesmen, to jeden z najczęściej cytowanych i znanych polskich ekspertów w dziedzinie druku 3D, pełniący również funkcję eksperta-pracodawcy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie czynnie bierze udział w kształtowaniu przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce.

Jego główna firma, Sygnis New Technologies, urosła z zaledwie 2 pracowników w czerwcu 2017 r. do ponad 50 pracowników w październiku 2021 r. Posiada pięć lokalizacji w całym kraju i operuje ponad trzydziestoma różnymi technologiami wytwórczymi, dzięki którym realizuje projekty naukowe, przemysłowe i artystyczne. Ponadto, w samym 2020 roku Andrzej Burgs pozyskał od NCBiR ponad 17 mln pln na projekty naukowe w Sygnis. W połowie listopada 2021 odbędzie się również premiera przełomowego projektu firmy – technologii Syglass – pierwszej na Świecie drukarki 3D do szkła niskotemperaturowego. Pozwoli ona na realizację zaawansowanych projektów z zakresu optyki, fotoniki, cyberbezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Andrzej Burgs chętnie angażuje się w projekty edukacyjne – wielokrotnie występował jako mentor w przedsięwzięciach takich, jak: Szkoła Pionierów PFR, MedBiz Days czy TeenCrunch. Pełni także rolę doradcy biznesowego i merytorycznego podczas zajęć z przedsiębiorczości ze studentami Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

10 listopada 2021 – EDYCJA JESIENNA OFFLINE

PROGRAM KONGRESU

(w trakcie aktualizacji)

icon Maciej Gnyszka - Powitanie. 9:00 - 9:15
Adrian Hrehorowicz - Panel na temat cyfryzacji przedsiębiorstw. 9:15 – 10:40
Marcin Gocha - Wprowadzenie do panelu.
Wojciech Domaracki i Tomasz Kopera - Realizacja strategii sprzedaży omnichannel w firmie FaleLokiKoki z wykorzystaniem systemu ONe B2B Commerce
icon Przerwa Kawowa. 10:40 - 11:00
dr Maciej Słęcki - Panel na temat: Czy biznes potrzebuje historii? 11:00-12:30
Robert Kostro - Historia gospodarcza Polski.
Lena Dąbkowska - Czy biznesowi potrzebna jest historia?
prof. Michał Kopczyński - Czy historia może być produktem?
Andrzej Burgs - Zaawansowane technologie w Polsce? Dlaczego nie! 12:30 - 13:00
icon Przerwa Obiadowa. 13:00 - 14:00
Jan Rafael Lupomesky - Dlaczego Czech może zakochać się w Polsce i robić tu biznes? 14:00 - 14:30
Wojciech Suda - Dlaczego kryzys może być szansą dla naszego biznesu i co zrobić, by tak się stało? Prelekcja w oparciu o nauki płynące ze Starego Testamentu, szczupłe myślenie i doświadczenia firm z czasów pandemii. 14:30 - 15:00
Lidia Skudławska - Razem możemy więcej. Jak w pandemii stworzyliśmy dziesiątą firmę w branży. 15:00 - 15:30
Dawid Witych - Jak potroić zespół i przychody w rok, w czasie Pandemii i nie zwariować. Spowiedź praktyka. 15:30 - 16:00
icon Niespodzianka networkingowa przy kawie. 16:00-16:30
Robert Lipiński - Sprzedaż w kryzysie? Nic prostrzego! 16:30 - 17:00
Maciej Gnyszka - Podsumowanie Kongresu. 17:00 - 17:45

OBEJRZYJ BEZPŁATNY WYKŁAD ROMANA KLUSKI I ROBERTA GWIAZDOWSKIEGO

 

Nagranie pochodzi z poprzedniej edycji Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego

Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego to cykl spotkań z reprezentantami najważniejszych firm i spółek w polskim biznesie, zgromadzonych w jednym miejscu.

To także wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i wymienienia się doświadczeniami.

PARTNERZY KONGRESU 2021

POPRZEDNIA EDYCJA

Poprzednie edycje Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, okazały się odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców i inwestorów. Cały dzień wypełniały dyskusje panelowe, spotkania i networking w kuluarach.

INTEGRACJA

Bal patriotyczny

Noc Wolności

Po Kongresie czas na świętowanie odzyskania Niepodległości! Widzimy się

10 listopada w Hotelu Regent.

Bal jest swoistym przedłużeniem Kongresu i świetnym sposobem, by zamanifestować swój patriotyzm w sposób nawiązujący do najlepszych polskich tradycji. Wśród Gości Honorowych Nocy Wolności znajdują się m.in. red. Rafał A. Ziemkiewicz, red. Przemysław Babiarz czy aktor, Marcin Kwaśny.

Dlatego zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu w Warszawie i przeżycia tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości tak, jak na to zasługuje.

Podczas poprzedniej edycji Balu gościliśmy takie osobistości jak Marcin Kwaśny, Jerzy Zalewski, Piotr Walentynowicz.

Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się aukcja charytatywna, która przyniosła ponad 30 000 zł przekazanych na rzecz Kolegium św. Stanisława Kostki, Fundacji Narodowego Dnia Życia i akcję Witajcie w Domu.
Uczestnicy Balu mogli wylicytować m. in. piłkę z autografami reprezentacji Polski, pamiątki po Annie Walentynowicz oraz pióra przekazane przez Prezydenta Andrzeja Dudę.